ไทย

Contact: team@thaiwelkomproject.be Tel: 0479/32 91 81

Thai Welkom Project

 

พื่อใคร

 

Thai Welkom Project มีจุดประสงค์ที่จะช่วยและให้คำปรึษาแก่ ผู้หญิงไทยในเบลเยี่ยม เพื่อที่พวกเธอจะมีโอกาศที่ดี และปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยี่ยมได้ง่ายขึ้น

 

ทีมของเราทำอะไรบ้าง

 

•เยี่ยมผู้หญิงไทยทุกเดือน และนำหนังสือข่าวสารเกี่ยวกับเบลเยี่ยม ที่แปลเป็นภาษาไทย ไปให้พวกเธออ่าน

•สอนภาษาดัตช์ให้ฟรี สิบครั้ง ทั้งหมดสิบชั่วโมง

•ช่วยติดต่อ ประสารงานกับทนาย ในเรื่องกฎหมาย

•ให้คำปรึกษาด้านงาน เช่นควรเริ่มหางานที่ไหน อย่างไร และอื่นๆ

•ช่วยประสารงานกับ ศูนย์บริการสังคมต่างๆในเบลเยี่ยม เช่น OCMW กับ VDAB

•ทำงานร่วมกับอาสาสมัครที่พูดภาษาไทย ที่สามารถเป็นล่ามได้ในกรณีที่จำเป็น

 

ประวัติ ที่มา

 

ในปี 2009 คนคนหนึ่งในทีมของเราเพิ่งจะไปเที่ยวเมืองไทยมา เธอประทับใจมาก และอยากที่จะพบปะติดต่อกับคนไทยในเบลเยี่ยม เราจึงหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่ามีร้านนวดจำนวนหนึ่งอยู่ในแฟลนเดอร์ เราจึงเริ่มคบกับผู้หญิงไทยที่นั้นตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา พวกเธอเล่าให้เราฟังถึงสิ่งท้าทายทั้งหลายที่เธอเผชิญยามเมื่อย้ายมาอยู่เบลเยี่ยม และถึงสิ่งที่แตกต่างไปจากประเทศไทย

 

3 ปีให้หลัง เราได้พูดคุยกับหญิงไทยในเบลเยี่ยมนับร้อย และรับฟังปัญหาของพวกเธอ เราสังเกตว่าผู้หญิงเหล่านี้มักมีชีวิตที่ยากลำบาก ส่วนใหญ่แล้ว เธอจะมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งงาน การอยู่ด้วยกัน เอกสารหย่า ปัญหาเรื่องภาษา และปัญหากับแฟน

 

ถึงเบลเยี่ยมจะมีบริการสังคมที่ดีเพื่อดูแลคนที่ประสบความยากลำบากในชีวิตในด้านต่างๆ แต่สำหรับคนไทยแล้วการขอความช่วยเหลือนั้นบางครั้งก็เป็นอะไรที่ยาก เพราะภาษาเป็นอุปสรรคใหญ่ของพวกเธอ เราพยายามช่วยประสารงานกับบริการทางสังคม แต่เราก็อยากที่จะเห็นพวกเธอยืนยัดด้วยตัวเธอเองได้

 

 

ทำไม

 

เราต้องการที่จะช่วย และให้ความเอื้ออารีแก่ ผู้หญิงไทยในเบลเยี่ยมเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นในรูปของพระเจ้า เราต้องการเห็นพวกเธออาศัยอยู่ในเบลเยี่ยมอย่างมีความสุข ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พวกเธออาศัยอยู่ และไม่ถูกเอาเปรียบ