OCMW

Contact: team@thaiwelkomproject.be Tel: 0479/32 91 81

Thai Welkom Project

OCMW คืออะไร

 

OCMW หรือ โอเซเอมเว คือศูนย์สวัสดิการสังคมเพื่อประชาชน ศูนย์นี้รับรองสวัสดิการให้ประชาชนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีชีวิตที่ดี OCMW นี้มีอยู่ทุกเมืองในเบลเยี่ยม และแต่ละเมืองก็มีบริการที่แตกต่างกันไป

 

ใครใช้บริการ OCMW ได้บ้าง

ใครก็ตามที่มีรายรับน้อย ตกงาน หรือไม่มีที่อยู่ สามารถขอความช่วยเหลือจาก OCMW ได้ ถ้าอยู่เบลเยี่ยมอย่างถูกกฎหมายใครก็มีสิธิรับการช่วยเหลือทางด้านสังคม รวมถึงการคุ้มครองรายได้ขั้นต่ำของประชาชน แต่ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือนั้น OCMW จะต้องตรวจประวัติส่วนตัวก่อน จากนั้น OCMW จะตัดสินว่าช่วยทางไหนได้บ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความช่วยเหลือเป็นบุคคลหรือครอบครัว

บริการเงินเพื่อชีวิต (Leefloon)

ถ้าในแต่ละเดือนคุณต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีรายได้หรือได้เงินเดือนน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำและไม่สามารถแก้ไขสถานการนี้ได้ คุณมีสิทฺธิขอความช่วยเหลือ โดยทาง OCMW จะเป็นคนจ่ายเงินให้คุณ เงินนี้เปรียบเหมือนแทนค่าแรงขั้นต่ำ

 

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติ่มโปรดติดต่อ OCMW ใกล้บ้านคุณ หรือผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อจะได้รู้ว่ามีบริการอะไรบ้าง

 

 

 

 

ส่วนใหญ่แล้ว OCMW ทุกเมืองมีบริการหลักให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดังนี้:

 

•ด้านการเงิน หนี้

•หาที่อยู่อาศัย

•การช่วยเหลือทางแพทย์

•พยาบาล (ที่มาดูแลที่บ้าน)

•การหางาน

•กฏหมาย

•จิตสังคม

•เหตุชุกเฉิน

•บัตรกำนัลงานวัฒนธรรม และงานสังคม